Aby swobodnie przeglądać stronę robimyprezenty.pl musisz być pełnoletni.

Czy masz ukończone 18 lat?

Nie mam Tak, mam
prezenty minimum
Minimum zamówienia
100 szt.
logo
Możliwość
personalizacji
Oferta
indywidualna

Zasady współpracy firmy Projekt Prezenty Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży i przy zamawianiu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych. 
1.2. Ceny przedstawione w ofercie dotyczą ilości 100 sztuk zestawów. 
1.3. Minimalna ilość zamówienia to 100 sztuk zestawów jednego rodzaju.
1.4. Podane ceny są wartością netto i należy doliczyć do nich 23% Vat.
1.5. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie. 
1.6. Termin realizacji zamówienia to 15-20 dni roboczych. Termin może być dłuższy i wymagać indywidualnego ustalenia. 

2. Zamówienia 
2.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest skuteczne przekazanie do Projekt Prezenty Sp. z o.o. pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia, zawierającego klauzulę o treści: "Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Robimy Prezenty Sp. z o.o.". 
2.2. Dodatkowo złożone zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji i przekazywane jej Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu przez firmę Projekt Prezenty Sp. z o.o. 
2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w "Zasady współpracy firmy Projekt Prezenty Sp. z o.o". 
2.4. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. 
2.5. W przypadku korzystania z usług znakowania wymagana jest akceptacja projektu do druku, stanowiącego załącznik do zamówienia. 

3. Warunki płatności 
3.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto. 
3.2. Dostarczenie towaru następuje po dokonaniu wpłaty pozostałych 50% wartości brutto zamówienia, o ile nie zostało uzgodnione inaczej.
3.3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę Projekt Prezenty Sp. z o.o. przy realizacji tego zamówienia. 
3.4. W przypadku przekroczenia terminu płatności firma Projekt Prezenty Sp. z o.o. ma prawo naliczania odsetek za zwłokę. 
3.5. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Projekt Prezenty Sp. z o. o., do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. 

4. Reklamacje 
4.1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą zostać zgłoszone do firmy Projekt Prezenty Sp. z o.o. w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. 
4.2. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 
4.3. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma Projekt Prezenty Sp. z o.o. zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów. 
10.3. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Oferta przedstawiona na stronach internetowych ma charakter informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem firmy Projekt Prezenty Sp. z o.o. 
5.2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę Projekt Prezenty Sp. z o.o. produktów w materiałach reklamowych, stronie www.robimyprezenty.pl. Firma Projekt Prezenty Sp. z o.o. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. 
5.3. Materiały prezentowane w ofercie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od produktu ostatecznego.